بیمارستان امام خمینی (ره)

 
بیمارستان امام خمینی (ره) https://old.drdr.ir/doctor/38334/بیمارستان-امام-خمینی/ https://old.drdr.ir/doctor/38334/بیمارستان-امام-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اردبیل اردبیل خیابان عطایی، بیمارستان امام خمینی
آیا از قبل توسط بیمارستان امام خمینی (ره) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام خمینی (ره)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اردبیل - خیابان عطایی، بیمارستان امام خمینی
تلفن مرکز
0453XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط