بیمارستان ولایت

 
بیمارستان ولایت https://old.drdr.ir/doctor/38333/بیمارستان-ولایت/ https://old.drdr.ir/doctor/38333/بیمارستان-ولایت/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اردبیل اردبیل گرمی، خیابان دکتر بهشتی جنب دانشگاه پیام نور، بیمارستان ولایت گرمی
آیا از قبل توسط بیمارستان ولایت ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ولایت
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اردبیل - گرمی، خیابان دکتر بهشتی جنب دانشگاه پیام نور، بیمارستان ولایت گرمی
تلفن مرکز
0453XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط