بیمارستان امام خمینی (ره)

 
بیمارستان امام خمینی (ره) https://old.drdr.ir/doctor/38331/بیمارستان-امام-خمینی/ https://old.drdr.ir/doctor/38331/بیمارستان-امام-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اردبیل اردبیل خیابان شهید باکری، بیمارستان امام(ره)
آیا از قبل توسط بیمارستان امام خمینی (ره) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام خمینی (ره)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اردبیل - خیابان شهید باکری، بیمارستان امام(ره)
تلفن مرکز
0453XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط