بیمارستان امیرالمومنین (ع)

 
بیمارستان امیرالمومنین (ع) https://old.drdr.ir/doctor/38309/بیمارستان-امیرالمومنین/ https://old.drdr.ir/doctor/38309/بیمارستان-امیرالمومنین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی خیابان قدس، بیمارستان امیر المومنین (ع) (وابسته به انجمن خیریه نوبر تبریز)
آیا از قبل توسط بیمارستان امیرالمومنین (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امیرالمومنین (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تبریز - خیابان قدس، بیمارستان امیر المومنین (ع) (وابسته به انجمن خیریه نوبر تبریز)
تلفن مرکز
0413XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط