بیمارستان استادشهریار

 
بیمارستان استادشهریار https://old.drdr.ir/doctor/38294/بیمارستان-استادشهریار/ https://old.drdr.ir/doctor/38294/بیمارستان-استادشهریار/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی انتهای خیابان شهدا
آیا از قبل توسط بیمارستان استادشهریار ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان استادشهریار
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بستان آباد - انتهای خیابان شهدا
تلفن مرکز
0414XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط