بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی

 
بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی https://old.drdr.ir/doctor/38282/بیمارستان-دکتر-لک-دندانپزشکی/ https://old.drdr.ir/doctor/38282/بیمارستان-دکتر-لک-دندانپزشکی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز، روبروی سازمان مرکزی دانشگاه
آیا از قبل توسط بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان دکتر لک دندانپزشکی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تبریز - تبریز، روبروی سازمان مرکزی دانشگاه
تلفن مرکز
0413XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط