بیمارستان شهید عارفیان

 
14 نفر
بیمارستان شهید عارفیان https://old.drdr.ir/doctor/38277/بیمارستان-شهید-عارفیان/ https://old.drdr.ir/doctor/38277/بیمارستان-شهید-عارفیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان غربی آذربایجان غربی خیابان امام، خیایان بسیج، بیمارستان شهید منصور عارفیان
Rated 3.79 / 5 based on 13 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید عارفیان ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید عارفیان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ارومیه - خیابان امام، خیایان بسیج، بیمارستان شهید منصور عارفیان
تلفن مرکز
0443XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط