بیمارستان شهید مطهری

 
بیمارستان شهید مطهری https://old.drdr.ir/doctor/38273/بیمارستان-شهید-مطهری/ https://old.drdr.ir/doctor/38273/بیمارستان-شهید-مطهری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان غربی آذربایجان غربی استان خیابان کاشانی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید مطهری ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید مطهری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ارومیه - استان خیابان کاشانی
تلفن مرکز
0443XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط