بیمارستان امام خمینی(ره)

 
بیمارستان امام خمینی(ره) https://old.drdr.ir/doctor/38261/بیمارستان-امام-خمینی/ https://old.drdr.ir/doctor/38261/بیمارستان-امام-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان غربی آذربایجان غربی بیک جوان
آیا از قبل توسط بیمارستان امام خمینی(ره) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام خمینی(ره)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

چایپاره - بیک جوان
تلفن مرکز
0443XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط