بیمارستان شهدا

 
بیمارستان شهدا https://old.drdr.ir/doctor/38258/بیمارستان-شهدا/ https://old.drdr.ir/doctor/38258/بیمارستان-شهدا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان غربی آذربایجان غربی چاده چالدران، بیمارستان شهداء شوط
آیا از قبل توسط بیمارستان شهدا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهدا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شوط - چاده چالدران، بیمارستان شهداء شوط
تلفن مرکز
0443XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط