بیمارستان بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهر

 
بیمارستان بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهر https://old.drdr.ir/doctor/38240/بیمارستان-بیمارستان-تخصصی-زنان-زایمان-مهر/ https://old.drdr.ir/doctor/38240/بیمارستان-بیمارستان-تخصصی-زنان-زایمان-مهر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
بوشهر بوشهر انتهای 28 هکتاری جنوبی، خیابان مهر
آیا از قبل توسط بیمارستان بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهر ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان بیمارستان تخصصی زنان و زایمان مهر
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

دشتستان - انتهای 28 هکتاری جنوبی، خیابان مهر
تلفن مرکز
0773XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط