بیمارستان بیمارستان تخصصی قلب

 
بیمارستان بیمارستان تخصصی قلب https://old.drdr.ir/doctor/38237/بیمارستان-بیمارستان-تخصصی-قلب/ https://old.drdr.ir/doctor/38237/بیمارستان-بیمارستان-تخصصی-قلب/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
بوشهر بوشهر خیابان سیراف، بیمارستان تک تخصصی قلب بوشهر
آیا از قبل توسط بیمارستان بیمارستان تخصصی قلب ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان بیمارستان تخصصی قلب
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بوشهر - خیابان سیراف، بیمارستان تک تخصصی قلب بوشهر
تلفن مرکز
0773XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط