بیمارستان بیمارستان شهدای خلیج فارس

 
بیمارستان بیمارستان شهدای خلیج فارس https://old.drdr.ir/doctor/38236/بیمارستان-بیمارستان-شهدای-خلیج-فارس/ https://old.drdr.ir/doctor/38236/بیمارستان-بیمارستان-شهدای-خلیج-فارس/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
بوشهر بوشهر خیابان طالقانی، مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس
آیا از قبل توسط بیمارستان بیمارستان شهدای خلیج فارس ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان بیمارستان شهدای خلیج فارس
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بوشهر - خیابان طالقانی، مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس
تلفن مرکز
0773XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط