بیمارستان بیمارستان بنت الهدی

 
بیمارستان بیمارستان بنت الهدی https://old.drdr.ir/doctor/38231/بیمارستان-بیمارستان-بنت-الهدی/ https://old.drdr.ir/doctor/38231/بیمارستان-بیمارستان-بنت-الهدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
بوشهر بوشهر چهار راه دادگستری، خیابان سیراف، بیمارستان بنت الهدی
آیا از قبل توسط بیمارستان بیمارستان بنت الهدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان بیمارستان بنت الهدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بوشهر - چهار راه دادگستری، خیابان سیراف، بیمارستان بنت الهدی
تلفن مرکز
0773XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط