بیمارستان فلسفی

 
بیمارستان فلسفی https://old.drdr.ir/doctor/38223/بیمارستان-فلسفی/ https://old.drdr.ir/doctor/38223/بیمارستان-فلسفی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گلستان گلستان میدان 15 خرداد، بیمارستان وزایشگاه فلسفی گرگان
آیا از قبل توسط بیمارستان فلسفی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان فلسفی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

گرگان - میدان 15 خرداد، بیمارستان وزایشگاه فلسفی گرگان
تلفن مرکز
0173XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط