بیمارستان امام رضا (ع)

 
بیمارستان امام رضا (ع) https://old.drdr.ir/doctor/38219/بیمارستان-امام-رضا/ https://old.drdr.ir/doctor/38219/بیمارستان-امام-رضا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گلستان گلستان خان به بین، میدان بسیج
آیا از قبل توسط بیمارستان امام رضا (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام رضا (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

گرگان - خان به بین، میدان بسیج
تلفن مرکز
0173XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط