بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع)

 
9 نفر
بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) https://old.drdr.ir/doctor/38187/بیمارستان-کودکان-حضرت-امام-حسین/ https://old.drdr.ir/doctor/38187/بیمارستان-کودکان-حضرت-امام-حسین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان امام خمینی،کیلومتر 10
Rated 4.89 / 5 based on 8 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان کودکان حضرت امام حسین(ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اصفهان - خیابان امام خمینی،کیلومتر 10
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط