بیمارستان شهید اشرفیی

 
بیمارستان شهید اشرفیی https://old.drdr.ir/doctor/38150/بیمارستان-شهید-اشرفیی/ https://old.drdr.ir/doctor/38150/بیمارستان-شهید-اشرفیی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان بوعلی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید اشرفیی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید اشرفیی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

خمینی شهر - خیابان بوعلی
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط