بیمارستان محمدرسول الله(ص)

 
بیمارستان محمدرسول الله(ص) https://old.drdr.ir/doctor/38146/بیمارستان-محمدرسول-الله/ https://old.drdr.ir/doctor/38146/بیمارستان-محمدرسول-الله/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان صفاییه، محله5، بلوار امام خمینی، بلوار رسالت، بیمارستان محمد رسول الله(ص)
آیا از قبل توسط بیمارستان محمدرسول الله(ص) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان محمدرسول الله(ص)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اصفهان - صفاییه، محله5، بلوار امام خمینی، بلوار رسالت، بیمارستان محمد رسول الله(ص)
تلفن مرکز
0315XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط