بیمارستان شهید رجایی گلدشت

 
بیمارستان شهید رجایی گلدشت https://old.drdr.ir/doctor/38141/بیمارستان-شهید-رجایی-گلدشت/ https://old.drdr.ir/doctor/38141/بیمارستان-شهید-رجایی-گلدشت/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان جانبازان بیمارستان شهید رجایی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید رجایی گلدشت ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید رجایی گلدشت
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اصفهان - خیابان جانبازان بیمارستان شهید رجایی
تلفن مرکز
0314XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط