بیمارستان شهید رجائی

 
بیمارستان شهید رجائی https://old.drdr.ir/doctor/38084/بیمارستان-شهید-رجائی/ https://old.drdr.ir/doctor/38084/بیمارستان-شهید-رجائی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قزوین قزوین خیابان پادگان
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید رجائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید رجائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قزوین - خیابان پادگان
تلفن مرکز
0283XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط