بیمارستان 22 بهمن

 
بیمارستان 22 بهمن https://old.drdr.ir/doctor/38076/بیمارستان-22-بهمن/ https://old.drdr.ir/doctor/38076/بیمارستان-22-بهمن/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قزوین قزوین خیابان راه آهن، کوچه پرستار
آیا از قبل توسط بیمارستان 22 بهمن ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان 22 بهمن
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قزوین - خیابان راه آهن، کوچه پرستار
تلفن مرکز
0283XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط