بیمارستان شفاء

 
بیمارستان شفاء https://old.drdr.ir/doctor/38070/بیمارستان-شفاء/ https://old.drdr.ir/doctor/38070/بیمارستان-شفاء/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قزوین قزوین خیابان فکوری
آیا از قبل توسط بیمارستان شفاء ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شفاء
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تاکستان - خیابان فکوری
تلفن مرکز
0283XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط