بیمارستان نکویی هدایتی

 
4 نفر
بیمارستان نکویی هدایتی https://old.drdr.ir/doctor/38066/بیمارستان-نکویی-هدایتی/ https://old.drdr.ir/doctor/38066/بیمارستان-نکویی-هدایتی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم خیابان آذر، میدان نکویی
Rated 3.5 / 5 based on 4 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان نکویی هدایتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان نکویی هدایتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - خیابان آذر، میدان نکویی
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط