بیمارستان آیت الله گلپایگانی

 
2 نفر
بیمارستان آیت الله گلپایگانی https://old.drdr.ir/doctor/38061/بیمارستان-آیت-الله-گلپایگانی/ https://old.drdr.ir/doctor/38061/بیمارستان-آیت-الله-گلپایگانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم خیابان مولوی
Rated 3 / 5 based on 2 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان آیت الله گلپایگانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان آیت الله گلپایگانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - خیابان مولوی
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط