بیمارستان شهید بهشتی

 
بیمارستان شهید بهشتی https://old.drdr.ir/doctor/38058/بیمارستان-شهید-بهشتی/ https://old.drdr.ir/doctor/38058/بیمارستان-شهید-بهشتی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
قم قم بلوار شهید بهشتی میدان آزادگان
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید بهشتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید بهشتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

قم - بلوار شهید بهشتی میدان آزادگان
تلفن مرکز
0253XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط