بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد

 
بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد https://old.drdr.ir/doctor/38050/بیمارستان-اعصاب-روان-پل-کرگانه-خرم-آباد/ https://old.drdr.ir/doctor/38050/بیمارستان-اعصاب-روان-پل-کرگانه-خرم-آباد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان کرگانه، اندیشه 13
آیا از قبل توسط بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان اعصاب و روان پل کرگانه خرم آباد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

خرم آباد - کرگانه، اندیشه 13
تلفن مرکز
0663XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط