بیمارستان زنان و زایمان خیریه حاج کریم عسلی

 
بیمارستان زنان و زایمان خیریه حاج کریم عسلی https://old.drdr.ir/doctor/38045/بیمارستان-زنان-زایمان-خیریه-حاج-کریم-عسلی/ https://old.drdr.ir/doctor/38045/بیمارستان-زنان-زایمان-خیریه-حاج-کریم-عسلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان کوی فلسطین
آیا از قبل توسط بیمارستان زنان و زایمان خیریه حاج کریم عسلی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان زنان و زایمان خیریه حاج کریم عسلی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

خرم آباد - کوی فلسطین
تلفن مرکز
0663XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط