بیمارستان ابن سینادلفان

 
بیمارستان ابن سینادلفان https://old.drdr.ir/doctor/38043/بیمارستان-ابن-سینادلفان/ https://old.drdr.ir/doctor/38043/بیمارستان-ابن-سینادلفان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان شهر ستان دلفان،خیابان معلم
آیا از قبل توسط بیمارستان ابن سینادلفان ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ابن سینادلفان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

خرم آباد - شهر ستان دلفان،خیابان معلم
تلفن مرکز
0663XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط