بیمارستان امام جعفر صادق (ع)

 
بیمارستان امام جعفر صادق (ع) https://old.drdr.ir/doctor/38040/بیمارستان-امام-جعفر-صادق/ https://old.drdr.ir/doctor/38040/بیمارستان-امام-جعفر-صادق/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان بلوار شرقی، خیابان مدرس شرقی، میدان رازی،
آیا از قبل توسط بیمارستان امام جعفر صادق (ع) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان امام جعفر صادق (ع)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

الیگودرز - بلوار شرقی، خیابان مدرس شرقی، میدان رازی،
تلفن مرکز
0664XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط