بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود (مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی)

 
2 نفر
بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود (مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی) https://old.drdr.ir/doctor/38038/بیمارستان-شهدای-هفتم-تیر-دورود-‌مجتمع-هفتم-تیر-وسید-مصطفی-خمینی‌/ https://old.drdr.ir/doctor/38038/بیمارستان-شهدای-هفتم-تیر-دورود-‌مجتمع-هفتم-تیر-وسید-مصطفی-خمینی‌/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان میدان بسیج مجتمع بیمارستانی شهدای هفتم تیر
Rated 2 / 5 based on 2 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود (مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهدای هفتم تیر دورود (مجتمع هفتم تیر وسید مصطفی خمینی)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بروجرد - میدان بسیج مجتمع بیمارستانی شهدای هفتم تیر
تلفن مرکز
0664XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط