بیمارستان آیت الله کاشانی

 
4 نفر
بیمارستان آیت الله کاشانی https://old.drdr.ir/doctor/38025/بیمارستان-آیت-الله-کاشانی/ https://old.drdr.ir/doctor/38025/بیمارستان-آیت-الله-کاشانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان خیابان ابوحامد
Rated 4.75 / 5 based on 4 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان آیت الله کاشانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان آیت الله کاشانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کرمان - خیابان ابوحامد
تلفن مرکز
0343XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط