بیمارستان شفا

 
بیمارستان شفا https://old.drdr.ir/doctor/38022/بیمارستان-شفا/ https://old.drdr.ir/doctor/38022/بیمارستان-شفا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان خیابان فارابی شمالی، بیمارستان شفا
آیا از قبل توسط بیمارستان شفا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شفا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کرمان - خیابان فارابی شمالی، بیمارستان شفا
تلفن مرکز
0343XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط