بیمارستان ولیعصر(عج)

 
بیمارستان ولیعصر(عج) https://old.drdr.ir/doctor/38014/بیمارستان-ولیعصر/ https://old.drdr.ir/doctor/38014/بیمارستان-ولیعصر/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان انار،بلوار ولیعصر، بیمارستان ولی عصر(عج)
آیا از قبل توسط بیمارستان ولیعصر(عج) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ولیعصر(عج)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

رفسنجان - انار،بلوار ولیعصر، بیمارستان ولی عصر(عج)
تلفن مرکز
0343XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط