بیمارستان دوازده فروردین

 
بیمارستان دوازده فروردین https://old.drdr.ir/doctor/38007/بیمارستان-دوازده-فروردین/ https://old.drdr.ir/doctor/38007/بیمارستان-دوازده-فروردین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان بلوار مصطفی خمینی
آیا از قبل توسط بیمارستان دوازده فروردین ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان دوازده فروردین
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کهنوج - بلوار مصطفی خمینی
تلفن مرکز
0344XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط