بیمارستان شهداء

 
بیمارستان شهداء https://old.drdr.ir/doctor/37992/بیمارستان-شهداء/ https://old.drdr.ir/doctor/37992/بیمارستان-شهداء/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه بلوار شهداء
آیا از قبل توسط بیمارستان شهداء ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهداء
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

هرسین - بلوار شهداء
تلفن مرکز
0834XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط