بیمارستان شهید چمران

 
بیمارستان شهید چمران https://old.drdr.ir/doctor/37981/بیمارستان-شهید-چمران/ https://old.drdr.ir/doctor/37981/بیمارستان-شهید-چمران/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه بلوار انقلاب جنب اداره برق
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید چمران ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید چمران
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

کنگاور - بلوار انقلاب جنب اداره برق
تلفن مرکز
0834XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط