بیمارستان الزهراء (س)

 
بیمارستان الزهراء (س) https://old.drdr.ir/doctor/37977/بیمارستان-الزهراء/ https://old.drdr.ir/doctor/37977/بیمارستان-الزهراء/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه بلوار بسیج
آیا از قبل توسط بیمارستان الزهراء (س) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان الزهراء (س)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

گیلان غرب - بلوار بسیج
تلفن مرکز
0834XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط