بیمارستان حضرت رسول (ص)

 
بیمارستان حضرت رسول (ص) https://old.drdr.ir/doctor/37975/بیمارستان-حضرت-رسول/ https://old.drdr.ir/doctor/37975/بیمارستان-حضرت-رسول/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمانشاه کرمانشاه خیابان برادران امینی
آیا از قبل توسط بیمارستان حضرت رسول (ص) ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان حضرت رسول (ص)
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

جوانرود - خیابان برادران امینی
تلفن مرکز
0834XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط