بیمارستان شفا

 
بیمارستان شفا https://old.drdr.ir/doctor/37968/بیمارستان-شفا/ https://old.drdr.ir/doctor/37968/بیمارستان-شفا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان مرکز آموزشی درمانی شفا، صندوق پستی 3155
آیا از قبل توسط بیمارستان شفا ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شفا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شهرک گلستان - مرکز آموزشی درمانی شفا، صندوق پستی 3155
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط