بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی

 
بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی https://old.drdr.ir/doctor/37956/بیمارستان-تامین-اجتماعی-مصطفی-خمینی/ https://old.drdr.ir/doctor/37956/بیمارستان-تامین-اجتماعی-مصطفی-خمینی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کوی حجت
آیا از قبل توسط بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان تامین اجتماعی مصطفی خمینی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بهبهان - کوی حجت
تلفن مرکز
0615XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط