بیمارستان دکتر شهیدزاده

 
بیمارستان دکتر شهیدزاده https://old.drdr.ir/doctor/37955/بیمارستان-دکتر-شهیدزاده/ https://old.drdr.ir/doctor/37955/بیمارستان-دکتر-شهیدزاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان خیابان شهید زیبایی
آیا از قبل توسط بیمارستان دکتر شهیدزاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان دکتر شهیدزاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بهبهان - خیابان شهید زیبایی
تلفن مرکز
0615XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط