بیمارستان شهیدایرانپور

 
بیمارستان شهیدایرانپور https://old.drdr.ir/doctor/37954/بیمارستان-شهیدایرانپور/ https://old.drdr.ir/doctor/37954/بیمارستان-شهیدایرانپور/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان بهداشت و درمان اغاجاری، بیمارستان شهید ایرانپور (شرکت نفت)
آیا از قبل توسط بیمارستان شهیدایرانپور ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهیدایرانپور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

امیدیه - بهداشت و درمان اغاجاری، بیمارستان شهید ایرانپور (شرکت نفت)
تلفن مرکز
0615XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط