بیمارستان صنایع پتروشیمی

 
بیمارستان صنایع پتروشیمی https://old.drdr.ir/doctor/37952/بیمارستان-صنایع-پتروشیمی/ https://old.drdr.ir/doctor/37952/بیمارستان-صنایع-پتروشیمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان 15 کیلومتری ماهشهر و حد فاصل شهر شهید چمران و شهرک نفت بعثت، بیمارستان صنایع پتروشیمی
آیا از قبل توسط بیمارستان صنایع پتروشیمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان صنایع پتروشیمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

اهواز - 15 کیلومتری ماهشهر و حد فاصل شهر شهید چمران و شهرک نفت بعثت، بیمارستان صنایع پتروشیمی
تلفن مرکز
0615XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط