بیمارستان اشرفیی آغاجاری

 
بیمارستان اشرفیی آغاجاری https://old.drdr.ir/doctor/37950/بیمارستان-اشرفیی-آغاجاری/ https://old.drdr.ir/doctor/37950/بیمارستان-اشرفیی-آغاجاری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان آغاجاری بلوار پرستار
آیا از قبل توسط بیمارستان اشرفیی آغاجاری ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان اشرفیی آغاجاری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بهبهان - آغاجاری بلوار پرستار
تلفن مرکز
0615XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط