بیمارستان شهداء

 
3 نفر
بیمارستان شهداء https://old.drdr.ir/doctor/37933/بیمارستان-شهداء/ https://old.drdr.ir/doctor/37933/بیمارستان-شهداء/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان بیمارستان شهداء شوشتر
Rated 4.67 / 5 based on 2 reviews.
آیا از قبل توسط بیمارستان شهداء ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهداء
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

شوشتر - بیمارستان شهداء شوشتر
تلفن مرکز
0613XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط