بیمارستان شهید رجایی

 
بیمارستان شهید رجایی https://old.drdr.ir/doctor/37927/بیمارستان-شهید-رجایی/ https://old.drdr.ir/doctor/37927/بیمارستان-شهید-رجایی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان جمهوری
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید رجایی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید رجایی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تنکابن - خیابان جمهوری
تلفن مرکز
0115XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط