بیمارستان شهیدبهشتی

 
بیمارستان شهیدبهشتی https://old.drdr.ir/doctor/37921/بیمارستان-شهیدبهشتی/ https://old.drdr.ir/doctor/37921/بیمارستان-شهیدبهشتی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان ابن سینا، روبروی شبکه بهداشت ودرمان
آیا از قبل توسط بیمارستان شهیدبهشتی ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهیدبهشتی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

نوشهر - خیابان ابن سینا، روبروی شبکه بهداشت ودرمان
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط