بیمارستان شهید یحیی نژاد

 
بیمارستان شهید یحیی نژاد https://old.drdr.ir/doctor/37917/بیمارستان-شهید-یحیی-نژاد/ https://old.drdr.ir/doctor/37917/بیمارستان-شهید-یحیی-نژاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان مدرس، خیابان شهید مصطفی خمینی
آیا از قبل توسط بیمارستان شهید یحیی نژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان شهید یحیی نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

آمل - خیابان مدرس، خیابان شهید مصطفی خمینی
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط