بیمارستان ثامن الائمه

 
بیمارستان ثامن الائمه https://old.drdr.ir/doctor/37892/بیمارستان-ثامن-الائمه/ https://old.drdr.ir/doctor/37892/بیمارستان-ثامن-الائمه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران گلوگاه، کمربندی شرقی
آیا از قبل توسط بیمارستان ثامن الائمه ویزیت شده اید؟
اطلاعات بیمارستان ثامن الائمه
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

ساری - گلوگاه، کمربندی شرقی
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط